Kontakt časopisa

Adresa

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Frankopanska 26

10000 Zagreba

Glavni kontakt

Iva Klobučar Srbić
E-pošta: iva.klobucar@lzmk.hr

Pomoćni kontakt

Cvijeta Kraus
E-pošta: studia_lexicographica@lzmk.hr


Ovo je djelo dano na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.