»Upravni blok« u Dubrovniku i scenski prostori

  • Marina Ljubić Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ključne riječi: »Upravni blok«, kontinuitet mjesta i namjene, scenski prostori

Sažetak

U radu se opisuje veza »Upravnoga bloka« u Dubrovniku s kontinuitetom scenskih prostora u tome arhitektonskom arealu. Suvremeni »Upravni blok«, među ostalim, arhitektonski objedinjuje neorenesansnu zgradu u kojoj su smješteni dubrovačko Gradsko vijeće i Gradsko kazalište Marina Držića, a u renesansnom je razdoblju na tome mjestu stajala nekadanja reprezentativna zgrada Vijećnice i Veliki arsenal – Orsan. Unatoč arhitektonskim promjenama, »Upravni blok« kontinuirano objedinjuje najvažnija politička, društvena i scenska zbivanja u Gradu.

Objavljeno
2014-01-24
Rubrika
Članci