Bibliografija radova o Andriji Štamparu i njegovu dobu

Iva Klobučar Srbić

Sažetak


Bibliografija uključuje radove o Andriji Štamparu i njegovim suvremenicima, kao i radove o stanju u javnom zdravstvu i medicini, posebice medicini rada, u Štamparovo doba. Uz radove objavljene u časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, donose se i poglavlja u knjigama te knjige u cjelini.

Ključne riječi


Andrija Štampar; javno zdravstvo; medicina rada

Cijeli tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.