Socijalne i zdravstvene prilike u Kraljevini Jugoslaviji za Štamparove profesure i dekanata na Medicinskom fakultetu (s naglaskom na Banovinu Hrvatsku)

  • Vlatka Dugački Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  • Krešimir Regan Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ključne riječi: Banovina Hrvatska, socijalna politika, zdravstvo

Sažetak

Rad se bavi zdravstvenim, higijenskim i socijalnim prilikama na području Banovine Hrvatske. Poseban je naglasak stavljen na socijalnu i zdravstvenu problematiku, koja je prevladavala, te na načine kako se djelovalo po pitanju prevencije i zdravstvene zaštite.

Objavljeno
2017-04-10
Rubrika
Članci