Detalji o autoru

Bogutovac, Antonijela, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska

  • Svezak 2, Br. 1(2) (2008) - I. Leksikografija između znanosti i struke
    Razvoj definicija pojmova astronomija, fizika i matematika u hrvatskim jednojezičnim rječnicima
    Sažetak  PDF


Ovo je djelo dano na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.