Detalji o autoru

Budin, Leo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

  • Svezak 9, Br. 2(17) (2015) - Konferencija o životu i radu akademika Hrvoja Požara i njegovu značaju za Republiku Hrvatsku (Knin, 5. VII. 2016)
    Hrvoje Požar: glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Kratko priopćenje)
    Detalji  PDF


Ovo je djelo dano na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.