Detalji o autoru

Barišić, Lidija, doktorand na doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, Hrvatska


Ovo je djelo dano na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.