Etičke smjernice

Interdisciplinarni znanstveni časopis Studia lexicographica insistira na kvaliteti i vrijednosti objavljenih radova te na realnom klasificiranju radova koji podliježu postupku recenzije. Postupak odabira, recenziranja, vrjednovanja, pripreme i objavljivanja radova u skladu je s tim dvama glavnim etičkim načelima.

Etičke smjernice definiraju odnose i etično ponašanje svih strana koje su uključene u objavljivanje u časopisu Studia lexicographica: autora, glavnoga urednika, članova uredništva, recenzenata i nakladnika (Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Smjernice se temelje na Etičkom postupniku koji donosi Committee on Publication Ethics (COPE). https://publicationethics.org/resources/code-conduct

Glavni urednik i članovi uredništva odlučuju o prikladnosti pristiglih radova za objavljivanje, i to prema prethodno dogovorenim uvjetima. Glavni se urednik ne mora slagati s preporukama uredništva te za vrijeme postupka objavljivanja može odbiti proslijediti rad na recenziranje ako utvrdi da ne zadovoljava kriterije ili da je riječ o plagijatu. Svaki rad koji je poslan za objavu bit će uzet u obzir ako odgovara temeljnim kriterijima koji su objavljeni u Smjernicama za autore.

Uredništvo jamči povjerljivost prema svim autorima i njihovim radovima od trenutka zaprimanja rada do objave u časopisu. Uredništvo ne raspravlja javno o mogućim recenzentima koje namjerava angažirati u postupku recenziranja.

Glavni urednik časopisa kao i članovi uredništva ne smiju za svoju osobnu korist upotrebljavati podatke iz zaprimljenih radova sve dok ti radovi ne postanu javno dostupni niti na bilo koji način smiju koristiti privilegirane informacije koje se nalaze u neobjavljenim radovima.

Obveze i prava recenzenata te autora opisane su u Recenzijskom postupku i Smjernicama za autore.