##article.return## Opskrbni lanci znanja u vremenu propadanja istine: uloga enciklopedija (Izlaganje sa skupa) Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##