Andrija Štampar kao institucija javne memorije i početci muzealizacije medicine u Hrvatskoj

Stella Fatović-Ferenčić, Silvija Brkić Midžić

Sažetak


Štamparove javnozdravstvene intervencije urodile su velikim pomacima na regionalnom planu, a vizija socijalno-medicinskoga djelovanja proširila se i na globalnu razinu. U jeku globalizacijskih procesa, unutar kojih su male zemlje posebno na udaru gubitka vlastitoga i autentičnoga, svega onoga što čini identitet, Štampar izrasta u ikonu preko koje se Hrvatska može nadograđivati aktiviranjem identitetskih značajki i vlastitih zasebnosti. U radu se iznosi potreba promišljanja i osnutka muzeja koji bi na primjeren način prezentirao  Štamparovu ulogu i djelo te ujedno postao referentni centar Štamparova opusa.

Ključne riječi


Andrija Štampar; Muzej Andrije Štampara, politika sjećanja, simboli identiteta, identitet

Cijeli tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.