Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Časopis Studia lexicographica interdisciplinarni je časopis za leksikografiju i enciklopedistiku. Objavljuje radove iz svih znanstvenih područja, osobito iz humanističkih i društvenih znanosti, koji korespondiraju s leksikografijom i enciklopedistikom kao granom u sastavu znanstvenoga polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, odnosno kao djelatnošću izrade enciklopedijskih djela. Temeljni je smjer časopisa trojak: prinos informacijskim i komunikacijskim znanostima kroz istraživanja modela prikupljanja, obrade, organizacije i diseminacije znanja; teorijski prinos svim znanstvenim područjima zastupljenima u leksikografskim i enciklopedijskim izdanjima; dokumentacijska istraživanja, napose arhivska i bibliografska, u svim društvenim i humanističkim područjima kao temelj leksikografske i enciklopedičke djelatnosti.

Studia lexicographica objavljuje izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove, koji prethodno nisu objavljeni u nekom drugom tiskanom i elektroničkom mediju, te popratne sadržaje stručnoga karaktera kao što su prikazi znanstvenih i stručnih izdanja. Iznimno ili prigodno mogu biti objavljeni i uvodnici, koje pišu urednici časopisa ili u tu svrhu posebno odabran stručnjak, izlaganja sa skupova, bibliografije časopisa ili drugih izdanja i dr. 

Učestalost izlaženja

Časopis izlazi dvaput godišnje.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutačni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

Od 2016. radovi objavljeni u časopisu Studia lexicographica bili su dostupni pod licencijom Creative Commons: Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna, a od 2023. dostupni su pod licencijom Creative Commons: Imenovanje 4.0 međunarodna.

Pohrana radova

Autori mogu pohraniti prihvaćenu verziju rada (onu koja prošla uredničko čitanje i recenzijski postupak) na svojim osobnim mrežnim stranicama ili institucijskom repozitoriju, uz jasno navođenje da je riječ o verziji koja je prihvaćena za objavu u časopisu Studia lexicographica te uz poveznicu na mrežnu stranicu časopisa.

Autori mogu pohraniti objavljeni rad/PDF u bilo kojem repozitoriju uz navođenje odgovarajućih bibliografskih podataka (autori, naslov rada, volumen, broj, godina, stranice i DOI).

Svi radovi pohranjeni su na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - HRČAK, Direktoriju časopisa u otvorenom pristupu - DOAJ, Hrvatskom uredu za DOI, Digitalnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu, Hrvatskom arhivu weba i repozitoriju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Informacija o politici pohrane radova časopisa dostupna je na portalu Sherpa Romeo

Zastupljenost u bazama podataka

Časopis je referiran u bazama ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) i DOAJ (Directory of Open Access Journals). Dostupan je na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – HRČAK

Kategorizacija u području humanističkih znanosti: a2

Nakladnik

Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Frankopanska 26
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4800 398
Fax: +385 1 4800 399
e-mail: lzmk@lzmk.hr