Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Časopis Studia lexicographica interdisciplinarni je časopis za leksikografiju i enciklopedistiku. Izlazi polugodišnje. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz humanističkih i društvenih područja, koji korespondiraju s leksikografijom i enciklopedistikom kao granama u sastavu informacijskoga znanstvenoga polja. Temeljni je smjer časopisa trojak: informacijsko znanstveno polje kao temelj organizacije znanja i podataka s naglaskom na prinosu leksikografiji i enciklopedistici; teorijski prinos leksikografiji i enciklopedistici kao zajedničkoj djelatnosti svih znanstvenih područja zastupljenih u leksikografskim i enciklopedijskim izdanjima; dokumentacijska istraživanja, napose arhivska i bibliografska, u svim društvenim i humanističkim područjima kao temelj leksikografske i enciklopedijske djelatnosti.

Časopis je dostupan na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - HRČAK i na Directory of Open Access Journals –DOAJ. Uvršten je u bazu podataka ERIH PLUS.

Kategorizacija: a2

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

Od 2016. radovi objavljeni u časopisu Studia lexicographica dostupni su pod licencijom Creative Commons: Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr)

Pohrana radova

Autori mogu pohraniti prihvaćenu verziju rada (onu koja prošla uredničko čitanje i recenzijski postupak) na svojim osobnim mrežnim stranicama ili institucijskom repozitoriju, uz jasno navođenje da je riječ o verziji koja je prihvaćena za objavu u časopisu Studia lexicographica te uz poveznicu na mrežnu stranicu časopisa.

Autori mogu pohraniti objavljeni rad/PDF u bilo kojem repozitoriju uz navođenje odgovarajućih bibliografskih podataka (autori, naslov rada, volumen, broj, godina, stranice i DOI).

Svi radovi pohranjeni su na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - HRČAK, Direktoriju časopisa u otvorenom pristupu - DOAJ, Hrvatskom uredu za DOI, Digitalnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu, Hrvatskom arhivu weba i repozitoriju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.