Fodrocijevo izdanje Vazetja Sigeta grada (1661.) Barne Karnarutića

  • Alojz Jembrih Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Ključne riječi: Barne Karnarutić, Vazetje Sigeta grada, Petar Fodroci, Franjo Forgač

Sažetak

U povijesti hrvatske književnosti ranoga novovjekovlja, zadarski pjesnik Barne Karnarutić po svojem poetskom ostvarenju Vazetje Sigeta grada, objavljenom u Veneciji 1584., slovi kao autor najstarijega epa s povijesnom tematikom. Uz neke pojedinosti iz života Barne Karnarutića i Petra Fodrocija, izdavača trećega izdanja Karnarutićeva epa, rad se bavi usporedbom dosadašnjih izdanja Karnarutićeva epa i Fodrocijeva izdanja iz 1661. Priloženi su i Fodrocijev hrvatski prijevod posvete Nikoli VII. Zrinskomu te Forgačev opis opsade i obrane Sigeta iz 1566.

Objavljeno
2018-02-22
Rubrika
Članci