Štamparova ostavština: osvrt na narodno zdravlje i zdravstvo danas

  • Josip Buljan Dom zdravlja Velika Kopanica
Ključne riječi: zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, socijalno-medicinski problemi

Sažetak

Rad se bavi djelovanjem suvremenoga zdravstvenoga sustava u Hrvatskoj koji je, kao i u Štamparovo doba, neodvojiv od politike, gospodarske snage i organizacije društva. Osvrćući se na socijalno-medicinske probleme današnjice, upozorava se na nedostatak ljudskih i materijalnih resursa u zdravstvu.

Objavljeno
2020-02-06
Rubrika
Izlaganje sa skupa