O nazivu učinska / energetska elektronika

  • Zvonko Benčić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Ključne riječi: energetska elektronika, učinska elektronika, učin, učinak

Sažetak

U radu je istražena uporaba imenica učin i pridjeva učinski u hrvatskom elektrotehničkom nazivlju, od objave Šulekova Hrvatsko-njemačko-talijanskoga rječnika znanstvenoga nazivlja 1874. godine do danas. Utvrđeno je da naziv energetska elektronika obuhvaća samo dio učinske elektronike, i to onaj koji se koristi u elektroenergetici. Naziv učinska elektronika u skladu je s nazivima u većini europskih jezika, npr. s nazivima na engleskom, njemačkom, francuskom, ruskom, talijanskom i slovenskom jeziku te zadovoljava sva terminološka načela.

Objavljeno
2020-07-27
Rubrika
Stručni rad