Pogled u tivatsku toponimiju

  • Domagoj Vidović Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ključne riječi: toponimi, ojkonimi, Tivat, supstrat, adstrat

Sažetak

U ovome se radu obrađuje četiristotinjak toponima u Tivtu i okolici. U uvodnome se dijelu iznose temeljni povijesni i demografski podatci za obrađeno područje (naselja Bogdašići, Gornja i Donja Lastva, Kavač, Lepetane, Mrčevac te Tivat). U središnjemu se dijelu mjesni toponimi razvrstavaju prema motivaciji i s obzirom na jezično postanje. Uz temeljni su se slavenski (hrvatski) sloj u tivatskoj toponimiji očuvali različiti supstratni i adstratni uglavnom romanski prežitci.

Objavljeno
2020-07-27
Rubrika
Izvorni znanstveni rad