Obol korpusne lingvistike suvremenoj leksikografiji

Autor(i)

  • Iva Klobučar Srbić Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

korpus, korpusna lingvistika, jezične tehnologije, korpusna leksikografija

Sažetak

Korpusna lingvistika zauzela je nezamjenjivo mjesto u suvremenoj leksikografskoj praksi. U ovome radu riječ je o korpusima, posebice računalnim korpusima, jezičnim tehnologijama i alatima, te o primjeni korpusne lingvistike, osobito u suvremenoj leksikografiji. Posebno je poglavlje posvećeno korpusnoj lingvistici u Hrvatskoj, njezinim početcima, ali i suvremenim projektima i postignućima.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-15

Broj časopisa

Rubrika

Članci