Osnivanje »Društva krčkih Hrvata u Zagrebu« 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila odobrenih 1937. god.)

Autor(i)

  • Tomislav Galovć Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Ključne riječi:

»Društvo krčkih Hrvata u Zagrebu«, otok Krk, Zagreb, »Krčki kalendar«, Pravila, društvena povijest

Sažetak

Autor u radu piše o osnutku »Društva krčkih Hrvata u Zagrebu« 1936. i njegovu djelovanju do 1941. godine. Donose se osnovni podatci o osnivačkoj skupštini i utemeljiteljima Društva. Ukratko je prikazana društvena aktivnost, posebice na planu izdavanja godišnjaka pod nazivom Krčki kalendar (od 1938. do 1941.). U Dodatku rada prilaže se prijepis Pravila Društva što ih je 1937. odobrila nadležna državna vlast i ujedno time legalizirala javno djelovanje »Društva krčkih Hrvata u Zagrebu«.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-15

Broj časopisa

Rubrika

Članci