Impresum

  • Uredništvo broja

Sažetak

GOD. 4 (2010) BR. 1 (6)

Nakladnik:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Glavni i odgovorni urednik:
Damir Boras, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika:
Željko Pavić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uredništvo:
Vlaho Bogišić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ante Čuvalo, Joliet Jr. College, Joliet, Illinois
Darko Darovec, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Zdenko Jecić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Davor Kapetanić, University of Washington, Seattle
Bruno Kragić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Stipe Kutleša, Institut za filozofiju
Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ljudmila Vasiljeva, L’vivs’kyj nacional’nyj universytet imeni Ivana Franka
Richard Wisser, Johannes Gutenberg-Universität

Leksikografski savjet:
Josip Bratulić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trpimir Macan, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Slaven Ravlić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Izvršna urednica: Zdenka Ožić

Naklada: 500

Izlazi dva puta godišnje

Lektura: Ivana Jović, Davorka Rinčić-Pranjić, Zrinka Meštrović

Korektura: Marija Kovačušić, Dubravko Veldić

Oblikovanje i prijelom: Ivo Horvat

Dizajn korica: Dubravka Rakoci

Izrada UDK / UDC: Jelica Leščić

Adresa uredništva:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 00 300, Tel./Faks: +385 1 4800 399
E-mail: studia_lexicographica@lzmk.hr
Web: http://www.lzmk.hr

Objavljeno
2013-11-13
Broj časopisa
Rubrika
Impresum