Medicinska periodika u Hrvatskoj do 1918. godine

  • Vladimir Dugački Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za povijest medicine
Ključne riječi: medicinski časopisi u Hrvatskoj do 1918., antialkoholizam, zdravstveno prosvjećivanje

Sažetak

Prvi zdravstveni časopis u Hrvatskoj Hrvatski prvenci o naravi i zdravlju pokrenut je god. 1860., a 1877. javljaju se i stručni medicinski časopisi: u Osijeku Glasnik Društva slavonskih liječnika te u Zagrebu Liječnički vjesnik (izlazi i danas), te poslije još dva staleška liječnička glasila. U Hrvatskoj do kraja I. svjetskog rata izlaze nadalje i dva časopisa koji se bave problemima alkoholizma Novi naraštaj i Novi život, zdravstveno-prosvjetni časopis Život i zdravlje te listovi lječilišta u Krapini i Opatiji. U Opatiji je također izlazio međunarodni balneološki časopis Zentralblatt für Thalassotherapie (1909–11).

Objavljeno
2013-11-13
Broj časopisa
Rubrika
Članci