Pisanja slovenskoga časopisa Odmev 1932. i 1933.

  • Filip Škiljan Institut za migracije i narodnosti
Ključne riječi: Zagreb, Slovenci, međuratno razdoblje

Sažetak

Autor se u tekstu bavi analizom pisanja slovenskoga časopisa Odmev, koji je izlazio u Zagrebu 1932. i 1933. U uvodnome dijelu donosi osnovne informacije o Slovencima u Zagrebu i njihovu djelovanju kroz društvene organizacije, a potom donosi tematsku podjelu članaka u časopisu i komentare uz pojedine dijelove članaka. Na kraju donosi kompletnu bibliografiju članaka objavljenih u časopisu Odmev u dvije godine izlaženja.

Objavljeno
2013-11-13
Broj časopisa
Rubrika
Članci