Impresum

  • Uredništvo broja

Sažetak

GOD. 5 (2011) BR. 1 (8)

Nakladnik:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Glavni i odgovorni urednik:
Damir Boras, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika:
Željko Pavić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uredništvo:
Irina Deretić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Zdenko Jecić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Stipe Kutleša, Institut za filozofiju
Janko Lozar, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Nives Mikelić Preradović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Slaven Ravlić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvoje Stančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ljudmila Vasiljeva, L’vivs’kyj nacional’nyj universytet imeni Ivana Franka
Richard Wisser, Johannes Gutenberg-Universität

Leksikografski savjet:
Vlaho Bogišić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Davor Kapetanić, University of Washington, Seattle
Trpimir Macan, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Antun Vujić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Izvršna urednica: Tea Rogić Musa

Izlazi dva puta godišnje

Jezično uređivanje i korektura: Iva Klobučar Srbić

Prijevod Damir Martić

Oblikovanje i prijelom: Ivo Horvat

Dizajn korica: Dubravka Rakoci

Izrada UDK / UDC: Jelica Leščić

Godina izdanja: 2013.

Adresa uredništva:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 00 300, Tel./Faks: +385 1 4800 399
E-mail: studia_lexicographica@lzmk.hr
Web: http://www.lzmk.hr

Objavljeno
2013-11-11
Broj časopisa
Rubrika
Impresum