Legitimnost prava

  • Josip Kregar Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Legitimnost prava

Objavljeno
2013-11-11
Broj časopisa
Rubrika
Članci