Prekodifikacija: slučaj europske regulative tržišta kapitala

  • Ivana Bajakić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ključne riječi: tržište kapitala, prekodifikacija, europska zakonska regulativa

Sažetak

Europska regulativa tržišta kapitala predstavlja idealan primjer kako regulacija ne bi trebala izgledati. Ona je prekodificirana, tj. preregulirana: u namjeri da se kreira jedinstveni europski regulatorni okvir za slobodni protok kapitala i financijskih usluga, izgrađen je regulatorni gigant s neželjenim popratnim nuspojavama. Slučaj se pogoršava kada se navedeni EU propisi transponiraju u hrvatski pravni sustav. Ponajprije se radi o regulatornom okviru, namijenjenom visokorazvijenim tržištima kapitala zapadne Europe, dok je u slučaju Hrvatske nova regulativa bila uvjetovana procesom prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU-a. Aktualna financijska kriza dodatno je opteretila postojeći financijski sustav, transformirajući regulatorni okvir u regulaciju i »superviziju na steroidima«.

Objavljeno
2013-11-11
Broj časopisa
Rubrika
Članci