»Naš« obračun sa socijalizmom. Postsocijalistička književna artikulacija (europskoga) socijalizma

  • Maša Kolanović Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

»Naš« obračun sa socijalizmom. Postsocijalistička književna artikulacija (europskoga) socijalizma

Objavljeno
2013-11-11
Broj časopisa
Rubrika
Članci