Slovačke manjinske tiskovine u međuratnoj Jugoslaviji (1918–1941)

  • Vlatka Dugački Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ključne riječi: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, nacionalne manjine, Slovaci, novinstvo

Sažetak

U radu se analiziraju slovačke manjinske novinske tiskovine, koje su izlazile u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Od obilja informacija, koje su donosile, iznosi se glavna problematika istih i pokušava odgovoriti na pitanje kakav je bio njihov učinak na društveno, kulturno, gospodarsko i političko organiziranje slovačke manjine na vojvođanskome i hrvatskome prostoru.

Objavljeno
2014-01-24
Broj časopisa
Rubrika
Članci