Boras, Damir, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, Hrvatska