Bajakić, Ivana, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska