Barišić, Lidija, doktorand na doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, Hrvatska