Šoštarić, Petra, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska