Nadnacionalni karakter internetskih enciklopedija

Autor(i)

  • Zdenko Jecić Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

internetske enciklopedije, tiskane enciklopedije, nacionalna enciklopedička djela

Sažetak

U protekla tri stoljeća suvremenih enciklopedija tradicionalna su tiskana djela obično bila usmjerena određenom području na kojem su bila raspačavana. O tome je području u velikoj mjeri ovisio odabir tema relevantnih za obradu, kao i širina i način te obrade, pa se ono javlja kao jedan od čimbenika koji pojedinim tradicionalnim enciklopedičkim djelima daju, u većoj ili manjoj mjeri, lokalizirani, regionalni ili nacionalni karakter. S druge strane, objavom enciklopedičkih djela na internetu, kao svesvjetskoj komunikacijskoj mreži, zbog suštine toga medija granice pojedinoga distribucijskoga područja postaju znatno »mekše«, a rastuće internacionalno čitateljstvo tih djela nameće potrebu pomaka u smjeru njihova nadnacionalnoga karaktera. Štoviše, imajući u vidu sve bolje odlike internetskih sustava za prevođenje, može se očekivati da se krug internacionalnih korisnika enciklopedija širi izvan jezičnih granica. Zato, kao i zbog čestog apostrofiranja enciklopedija kao organiziranoga skupa informacija, vrlo pogodnoga za osnovu razvoja weba nove generacije, tzv. semantičkoga weba, internetske enciklopedije imaju perspektivu prerastanja u platforme za međunacionalno i nadnacionalno kulturno povezivanje.

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Članci