Analiza uloge statistike u dijelu opusa geografa Petra Matkovića

Autor(i)

  • Ivana Crljenko Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

Petar Matković, geografija, statistika, Vjekoslav Klaić, Ivan Hoić

Sažetak

Petar Matković bio je utemeljitelj Katedre za geografiju na Sveučilištu u Zagrebu i njezin prvi profesor. Osim aktivnim angažmanom u institucionalizaciji geografije, statistike i tek osnovane JAZU (kao njezin dugogodišnji član i tajnik), objavljivao je knjige i radove iz područja geografije, statistike, kartografije, topografije i povijesti te priređivao nastavničku literaturu. Bio je pionir u izdvajanju »specijaliziranih« geografskih disciplina (što je primjetno u radovima iz historijske geografije, povijesne kartografije i topografije) te prvi moderni hrvatski geograf. Zbog naglašenoga statističkog pristupa koji je njegovao u svojim općim geografsko-statističkim pregledima bio je kritiziran. Cilj rada je analizom obilježja koja upućuju na »statističnost« u tim njegovim djelima i usporedbom istih u djelima njegovih suvremenika te uvidom u razvoj hrvatske geografije u drugoj polovici XIX. st. istražiti jesu li te kritike utemeljene. Analizom 15 djela potvrdile su se obje pretpostavke rada: a) atkovićeva geografsko-statistička djela uistinu su opterećena statistikom, b) sadržajem ne odudaraju od ostalih preglednih geo grafskih djela njegovih suvremenika, nego se radi o različitim načinima prezentacije podataka i obrade građe. Zaključeno je i to da su njegova djela odraz vremena u kojem je živio.

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-10-20

Broj časopisa

Rubrika

Članci