Socijalne i zdravstvene prilike u Kraljevini Jugoslaviji za Štamparove profesure i dekanata na Medicinskom fakultetu (s naglaskom na Banovinu Hrvatsku)

Autor(i)

  • Vlatka Dugački Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  • Krešimir Regan Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

Banovina Hrvatska, socijalna politika, zdravstvo

Sažetak

Rad se bavi zdravstvenim, higijenskim i socijalnim prilikama na području Banovine Hrvatske. Poseban je naglasak stavljen na socijalnu i zdravstvenu problematiku, koja je prevladavala, te na načine kako se djelovalo po pitanju prevencije i zdravstvene zaštite.

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-04-10

Broj časopisa

Rubrika

Članci