Međukulturni dijalog i kulturna suradnja na primjeru euroregije Dunav–Drava–Sava

Autor(i)

  • Mihela Melem Hajdarović Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

euroregija, prekogranična suradnja, euroregija Dunav–Drava–Sava, međukulturni dijalog, kulturna suradnja

Sažetak

Teritorijalna suradnja danas je jedan od glavnih ciljeva regionalne politike Europske unije. Znatan napredak u euroregionalnom udruživanju Europa je doživjela 1990-ih, a u to je doba i Hrvatska dobila svoju prvu euroregiju, Dunav–Drava–Sava, koja je osnovana 1998. U radu se analiziraju međukulturni dijalog i kulturna interakcija unutar te euroregije i to kroz tri kategorije za ovo istraživanje relevantnih podataka – opće informacije, povijesnu baštinu i kulturna događanja. Cilj je rada utvrditi ostvaruje li ta euroregija međukulturni dijalog i kulturnu suradnju, ako da, na koji način, te je li on uspješan. U radu se provodi i kraća usporedna analiza međukulturnoga dijaloga i kulturne suradnje te i preostale dvije hrvatske euroregije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-05-11

Broj časopisa

Rubrika

Članci