Pregled općeg političkog stanja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevini Jugoslaviji

Autor(i)

  • Ivana Žebec Šilj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Ključne riječi:

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, Vidovdanski ustav, diktatura, kralj Aleksandar, Oktroirani ustav, centralizam, integralno jugoslavenstvo

Sažetak

Povodom stote obljetnice ujedinjenja Države Slovenaca, Srba i Hrvata s Kraljevinom Srbijom u radu se prikazuju politička situacija i odnosi tijekom međuratnoga razdoblja u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji. Rad panoramski prikazuje jugoslavensku međuratnu povijest, a budući da je promatrano razdoblje »gusto« važnim događajima, pozornost se usmjerava na nekoliko tzv. Žarišnih točka. Kronološki, rad započinje s Prvim svjetskim ratom i završava slomom Kraljevine Jugoslavije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad