Polonica w czasopiśmiennictwie Bośni i Hercegowiny w okresie austro-węgierskim (1878–1918)

Autor(i)

  • Tomasz Jacek Lis Sveučilište Mikołaja Kopernika, Toruń

Ključne riječi:

austro-węgierską administracja, Bośnia i Hercegowina, czasopiśmiennictwo

Sažetak

P rasa w X IX w ieku s tanowiła n ajważniejsze m edium, k tóre s woim z asięgiem obejmowało całe grupy społeczne i zawodowe. W Bośni i Hercegowinie rozwój czasopiśmiennictwa zaczął się wraz z przejściem tego kraju pod austro-węgierską administrację (1878–1918). Wówczas to powstało bardzo wiele tytułów prasowych. Jednym z rodzajów czasopism były periodyki promujące literaturę i kulturę to tam możemy znaleźć najwięcej artykułów dotyczących polskiej literatury, a także przekłady dzieł polskich autorów m.in. Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, itd. Duży wkład w promowanie polskiej literatury w Bośni i Hercegowinie miała polska diaspora, która osiedliła się w tym kraju za sprawą Austriaków. W artykule zaprezentujemy najważniejsze tytuły prasowe, w których pojawiało się najwięcej poloników, jak i pokazać wpływ Polaków na promocje polskiej literatury w Bośni i Hercegowinie.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni rad