Tehnička visoka škola (1919–26) i Tehnički fakultet (1926–56) u Zagrebu – temelji suvremenoga razvoja tehnike u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Stjepan Jecić Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
  • Ivan Smolčić Leksikografski zavod Miroslav Krleža http://orcid.org/0000-0001-7615-6384

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.12.23.4

Ključne riječi:

Tehnička visoka škola, Tehnički fakultet, povijest tehnike u Hrvatskoj

Sažetak

Osnivanjem Tehničke visoke škole 1919. u Zagrebu pokrenuto je organizirano djelovanje i razvoj tehničkoga visokoga školstva i znanosti u Hrvatskoj, čime je potaknut i razvoj Zagrebačkoga sveučilišta, u sastavu kojega je niz tehničkih fakulteta, sljednika ustrojbenih jedinica (odjela) Škole, tj. od 1926. Tehničkoga fakulteta. Ovaj rad donosi kronološki pregled pokretanja, razvoja i djelovanja tih dviju institucija kao nositelja suvremenoga razvoja tehnike i tehničkih znanosti u prvoj polovici XX. st. u Hrvatskoj, njihovu organizaciju, podjelu na zasebne ustrojbene jedinice, te istaknutih stručnjaka, profesora i doajena hrvatske tehnike koji su nosili njihovu djelatnost do konačne diobe i prestanka djelovanja te jedinstvene institucije tehničkoga visokoga školstva u Hrvatskoj.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-05-13

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad