Prof. Miroslav Plohl st.: »I najsiromašniji moraju dobiti električnu struju«

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.12.23.6

Ključne riječi:

Banovinsko električno poduzeće – BEP, elektrifikacija Savske banovine, Miroslav Plohl, Ivo Radulović, Hidroelektrana Vinodol, Vojni Križ, željeznička pruga Zagreb–Rijeka

Sažetak

Prof. Plohl postavio je temelje elektrifikacije Savske banovine i time bitno pridonio primicanju najsiromašnijih, posebice seoskih domaćinstava, bogatstvu, zdravlju i obrazovanju. Za elektrifikaciju osnovao je Bansko električno poduzeće (BEP) u listopadu 1937. i bio mu predsjednik do tragične pogibije u rujnu 1939. Zajedno s organizacijom Seljačka sloga uspio je u dvije godine elektrificirati općinu Vojni Križ, započeti izradu projekta hidrocentrale u Triblju i idejno zasnovati elektrifikaciju željezničke pruge Sušak–Zagreb. Cijenu elektrifikacije seoskih domaćinstava smanjio je 5–6 puta! Vlasnici elektrifikacijskih poduzeća pobojali su se da će ostati bez planirane dobiti, pa su angažirali inženjera Ivu Radulovića, direktora Elektre–Sušak, da održi stručna predavanja u kojima će diskreditirati postavke elektrifikacije BEP-a. Razvila se žestoka novinska polemika Plohl–Radulović koja je detaljno opisana u članku.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-05-13

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad