O pisanju geografskih imena: Neke nedoumice u hrvatskim leksikografskim i kartografskim djelima

Autor(i)

  • Ivana Crljenko Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

geografska imena, toponimi, egzonimi, endonimi, enciklopedije, atlasi, leksikografija

Sažetak

Geografska imena ili toponimi jesu vlastita imena prirodnih i društvenih geografskih objekata u prostoru. Predmet su istraživanja mnogih znanosti i znanstvenih disciplina, ponajprije toponomastike, geografije, povijesti i kartografije, a njihovu im širu uporabu omogućuju brojna leksikografska i kartografska izdanja. Cilj je ovoga rada primjerima upozoriti na neke probleme koji se javljaju u pisanju toponima stranih geografskih objekata u leksikonima, enciklopedijama i atlasima hrvatskih leksikografskih izdanja. Ponajviše se to odnosi na probleme međusobne neujednačenosti i nedosljednosti, koji su posljedica nepostojanja jedinstvenih kriterija pisanja imena stranih geografskih objekata. Svrha rada jest dati prilog proučavanju geografskih imena, naglasiti potrebu da se usustavi način njihova pisanja te uputiti na odgovornost koju kod ujednačivanja i očuvanja geografskih imena imaju leksikografi.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-15

Broj časopisa

Rubrika

Leksikografija između znanosti i struke