Leksičke nepodudarnosti kolokacijskih obrazaca u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku te njihov prikaz u e-rječnicima općeznanstvenoga nazivlja

Autor(i)

  • Mirjana Šnjarić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.14.27.2

Ključne riječi:

općeznanstveni jezik, transdisciplinarne glagolsko-imeničke kolokacije, hrvatski jezik, njemački jezik, engleski jezik, trojezični e-rječnik

Sažetak

Rad se bavi transdisciplinarnim općeznanstvenim glagolsko-imeničkim kolokacijama i njihovim leksičkim nepodudarnostima u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku – npr. Aspekt(e)/Problem(e) herausstellen; (to) highlight/emphasize point out aspects; istaknuti//naglasiti aspekt(e)/problem(e). Kontrastivna i prijevodna analiza ograničena je na odabrane primjere kolokacija u njemačkome i engleskome općeznanstvenom jeziku te na usporedbu s njihovim kontrastivnim korespondentima u hrvatskom jeziku i uspostavu prijevodnih ekvivalenata u trima jezicima.

Jedan od ciljeva rada jest uputiti na potrebu izrade novih vrsta višejezičnih i višenamjenskih elektroničkih rječnika s poboljšanom obradbom općeznanstvenih glagolsko-imeničkih kolokacija. Drugi cilj jest rasvijetliti kolokocijsku problematiku u tom području jezika i ponuditi prijedlog da se nepodudarni kolokacijski obrasci iscrpnije prikažu u novom trojezičnom e-rječniku općeznanstvenoga jezika na temelju potvrda stvarne primjene u širem sintagmatskom okruženju u suvremenom znanstvenom korpusu. Takvo sintagmatsko okruženje prikazivalo bi i opisivalo tip znanstvene djelatnosti koja se ostvaruje u suodnosu glagola i imenice ispod razine izolirane pojedinačne prijevodne istovrijednice i zauzima odgovarajuće mjesto u strukturi znanstvenoga teksta u trima jezicima. Krajnji cilj prvoga šireg istraživanja glagolsko-imeničkih kolokacija triju jezika jest predstaviti i prikazati popis tipičnih i karakterističnih općeznanstvenih kolokacija s prijevodnim istovrijednicama ili mogućim prijevodnim rješenjima koja bi na kraju trebala biti opisana i prikazana u novom trojezičnom elektroničkom rječniku transdisciplinarnoga općeznanstvenog nazivlja triju jezika.

Kao izvor hrvatskih glagolsko-imeničkih kolokacija korišten je suvremeni korpus hrvatskoga znanstvenoga jezika. Njemački mrežni rječnik Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) poslužio je kao izvor kolokacijskih obavijesti za njemački jezik, dok je mrežni rječnik Glosbe korišten kao izvor za engleske kolokacije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-04-19

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje