Riffaterreovi koncepti stilema i stilističkoga konteksta u suvremenoj stilistici

Autor(i)

  • Ljubica Tikvica Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

stil, stilem, dekoder, nadčitatelj, stilistički kontekst, stilistički instrument, mikrokontekst, makrokontekst

Sažetak

Michael Riffaterre (1924 - 2006.), američki književni teoretičar francuskoga podrijetla, u suvremenoj je stilistici poznat po pokušaju određivanja specifično književnih odlika teksta usredotočujući se na proces čitanja. Njegov se rad, u okvirima semiotičkih teorija čitanja ali i unutar strukturalne stilistike, tumačio kao originalan iskorak kojim je, unatoč lišavanju tumačenja komunikacije književnoga djela njezine bitne instance - čitateljske kompetencije, pridonio rasvjetljivanju načina na koji tekst kao jezična tvorevina usmjerava čitateljevu pozornost. Proučavajući primarno zahtjeve koje tekst u svojoj dubinskoj strukturi postavlja pred čitatelja i ostavljajući autora i recipijenta po strani, izuzev njihovu ulogu kodera i dekodera, Riffaterre se odlučio za ogoljeni i uopćeni pristup književnoj komunikaciji koji je postao predmetom mnogobrojnih kritičkih komentara. Mnogi su se od njih odnosili na isključivanje uloge čitateljske kompetencije, privrženost tradicionalnoj teoriji otklona te na nedovoljno priznavanje umjetničko estetskoga karaktera književnoga djela. S druge su se strane njegova promišljanja o tzv. idealnom čitatelju pokazala korisnima i na njihovu se tragu u Francuskoj i Americi 1970 ih godina razvio novi pristup proučavanju književnoga djela, tzv. semiotika čitanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-15

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave