Portali i baze podataka o elementima nematerijalne kulturne baštine na festivalima folklora

Autor(i)

  • Toni Marić Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine Široki Brijeg
  • Anka Raič Sekcija CIOFF-a BiH, Mostar
  • Vedran Vidović Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH, Mostar
  • Mirela Šečić Federalno ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.15.28.8

Ključne riječi:

elementi nematerijalne kulturne baštine (NKB) u BiH, baštinici elemenata NKB-a, baze podataka, digitalizacija

Sažetak

Rad opisuje način prikupljanja, obrade i digitalizacije materijala o nematerijalnoj kulturnoj baštini u Bosni i Hercegovini koja se prezentira na festivalima folklora te izgradnju multimedijalnih baza podataka i portala za njihovu promociju. Navedene aktivnosti pojedine elemente nematerijalne kulturne baštine i kulturno-umjetnička društva kao njihove baštinike čine vidljivijima i dostupnijima javnosti uz davanje dodatnoga poticaja samim baštinicima za njihovo prenošenje na mlade naraštaje. Opisano provodi Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine iz Širokog Brijega u suradnji s partnerima i samim baštinicima elemenata kroz dva projekta.

Prvi projekt, diple.org, realizira se s Udrugom hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH i prezentira tradicijsku kulturnu baštinu Hrvata u BiH, a drugi projekt, tkanica.org, prezentira baštinike, njihove elemente i festivale folklora u BiH koji djeluju u okrilju međunarodne organizacije CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) i realizira se sa Sekcijom CIOFF-a za BiH.

Projektima je do sada obuhvaćeno više od dvije stotine baštinika. Obrađeni su detaljniji podatci o sedam kulturno-umjetničkih društava, sedam festivala folklora, dva popisa jednog broja karakterističnih elemenata na lokalitetima kao i jedan popis vještina sviranja na sedam tradicijskih glazbala.

Realizacija dosadašnjega dijela projekta pokazala je kako su baštinici elemenata koji ulažu znatne napore u istraživanje na samom terenu o elementima nematerijalne kulturne baštine svojega kraja uspjeli održati kontinuitet u radu i dodatno skrenuti pozitivnu pozornost javnosti na svoju baštinu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-11-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni rad