Model izrade obrazovnih igara na temelju podataka iz rječničke strukture

Autor(i)

  • Josip Mihaljević Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
  • Lana Hudeček Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.33604/sl.16.30.6

Ključne riječi:

e-leksikografija, igrifikacija, izvoz podataka, mrežne stranice, obrada podataka, obrazovne igre, strukturirani rječnički podatci

Sažetak

Ovaj rad prikazuje model prebacivanja strukturiranih podataka iz rječnika u igre. Model je osmišljen i oprimjeren na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika, u čijoj su izradi sudjelovali autori rada. Mrežnik ima razrađenu strukturu obrade natuknica unutar koje su određeni podatci koji se unose u određena polja. Ta polja sadržavaju podatke iz kojih se mogu napraviti igre poput definicija riječi, rastavljanja na slogove, naglašavanja riječi, sinonima, antonima, frazema, mocijskih parnjaka, vidskih parnjaka, tvorenica itd. Također riječi koje sadržavaju glasove ili skupove koji su povezani s pravopisnim problemima i za izvorne govornike hrvatskoga jezika (ije/je, č/ć, đ/dž) mogu se vježbati s pomoću pravopisnih igara. Podatci se iz tih polja u određenim natuknicama mogu izvesti iz rječničke baze te se ti podatci mogu iskoristiti za poluautomatsko stvaranje i ispravljanje zadataka. Primjerice, izvozom sinonima iz rječnika dobivaju se parovi riječi, pa se može računalno obraditi tekst kako bi se oblikovali zadatci i odredili točni odgovori. Na temelju izvezenih rječničkih podataka izrađeni su idući tipovi igara: igre popunjavanja praznina, kvizovi, igre dovlačenja, daktilografske igra i križaljka. Neke su igre trenutačno dostupne na portalu za igre https://rjecnik.hr/igre/. Prvotno izrađen model izrade obrazovnih igara na temelju strukturiranih rječničkih podataka objasnit će se iscrpno u koracima koji uključuju razumijevanje strukture rječnika, osmišljavanje igara, odabir podataka, izvoz podataka, računalnu obradu podataka te igrifikaciju podataka. Nakon što je svaki korak objašnjen, koraci modela malo su izmijenjeni na temelju novih zaključaka istraživanja te se analizira kako bi se novoosmišljeni model mogao upotrijebiti u drugim e-leksikografskim izdanjima.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-06-14

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje