Zabavna štampa u socijalističkoj Jugoslaviji

Autor(i)

  • Zoran Janjetović Institut za noviju istoriju Srbije

Ključne riječi:

štampa, zabavna štampa, roto-romani, šund, propaganda

Sažetak

U radu se govori o položaju zabavne štampe u Jugoslaviji tokom razdoblja socijalizma. Prvih godina posle Drugog svetskog rata celokupna štampa je stajala pod strogom kontrolom novog komunističkog režima. On ju je koristio kako za informisanje javnosti, tako još više za širenje službene ideologije i obračunavanje sa političkim neprijateljima u zemlji i inostranstvu. U takvim uslovima nije moglo biti čisto zabavne štampe, već je i »zabavna« štampa bila uključena u širenje propagande – iako ponešto drugačijim sredstvima. Pri tom je njena uloga bila sekundarna, tako da je većina zabavnih listova imala manji tiraž od informativno-političkih. Posle raskida sa Staljinom, počinje okretanje Jugoslavije Zapadu. I na polju kulture ono je obavljeno postepeno tokom nekoliko godina. Početkom pedesetih godina uvedeno je samoupravljanje i veća samostalnost preduzeća. Ovo se posebno odrazilo na štampu jer su listovi u mnogo većoj meri nego ranije bili upućeni na sticanje dohotka. Zbog toga dolazi do procvata komercijalističkih tendencija. Njih je bilo već i tokom prvih posleratnih godina, ali su sada one preuzele apsolutan primat. Da stvar bude gora po vlasti, većina zabavnog materijala je preuzimana sa Zapada. Slične tendencije su se pojačale šezdesetih godina, ali su vlasti tek 1972. pokušale da ih obuzdaju uvođenjem poreza na promet publikacijama koje su bile ocenjene kao šund. Vlasti su se plašile nepoželjnih ideoloških uticaja koji su se i nehotično prenosili preko zabavne štampe. Sa ekonomskom krizom osamdesetih godina, nivo celokupne štampe je dodatno snižen.

Sastavni deo zabavne štampe činili su šund-romani, koji su izlazili u nastavcima u dnevnim i nedeljnim listovima i u zasebnim sveskama. Bili su uglavnom ljubavnog, kriminalističkog ili vestern-sadržaja a čitali su ih većinom ljudi slabijeg imovnog stanja i manjeg obrazovanja. Oni, kao i celokupna zabavna štampa, su novinskim kućama obezbeđivali dobar deo novca potreban za izdržavanje informativne i ostale »ozbiljne« štampe.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-13

Broj časopisa

Rubrika

Članci