Enciklopedijski časopisi

Autor(i)

  • Zdenko Jecić Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  • Darija Domijan Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

enciklopedijski časopis, enciklopedička djela, referentna literatura

Sažetak

U ovom je radu istražen enciklopedijski časopis kao posebna vrsta periodične publikacije,njegov odnos prema srodnim, npr. popularnoznanstvenim časopisima te napose odnos prema enciklopedičkim djelima. Dan je prikaz četiriju povijesnih časopisa koji u svojem naslovu ili podnaslovu nose pridjevak enciklopedijski: Journal encyclopédique, Giornale enciclopedico, Magasin encyclopédique, te Isis, oder encyclopädische Zeitung, te prikaz enciklopedičkih principa karakterističnih za enciklopedijske časopise: sveobuhvatnost, ažurnost, konsolidiranost, organiziranost. Odlike enciklopedijskih časopisa potanko su istražene enciklopedičkom analizom dvaju hrvatskih primjera: Znanje i radost, te Drvo znanja. Istraživanjem je pokazano da je enciklopedijski časopis periodična publikacija koja sveobuhvatno obrađuje sva područja ljudskoga znanja, interesa i djelatnosti, objavljujući priloge koji produbljuju spoznaje o poznatim pojmovima, ali i informiraju čitatelja o najnovijim dostignućima i spoznajama. Kao osnovne razlike u odnosu na popularnoznanstvene časopise pokazali su se sveobuhvatnost i odabir tema, metodičko izlaganje te veća usmjerenost na tercijarne informacije. Uz dodatak indeksâ tema, koji mogu biti tiskani ili elektronički, svestrano pretraživi i mrežno dostupni, enciklopedijski časopisi postaju oblik referentne literature te ujedno vrstom enciklopedičkih djela.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Članci