Od »tko« i »što« do »kako« i »zašto« – budućnost online enciklopedija

Autor(i)

  • Nenad Prelog Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

Ključne riječi:

Google, 5W, wikipedija, online enciklopedija

Sažetak

U radu se raspravlja o promjenama u strukturi znanja, o sve većim potrebama za sposobnostima traženja i pronalaženja, ocjenjivanja i vrednovanja, organizacije i kreativne uporabe relevantnih informacija. Danas korisnici do sadržaja dolaze uz pomoć pretraživača, a to zahtijeva drugačiji pristup organizaciji enciklopedija i drugih leksikografskih izdanja. Sve je moguće pronaći, no važno je znati gdje i kako treba tražiti. Ni Google ne može odgovoriti na sva postavljena pitanja. Ako kao kriterij provjere kvalitete postavimo 5W pitanja (tko, što, gdje, kada, zašto) ustanovit ćemo da su odgovori na pitanja koja su postavljena s pomoću prvih četiriju upitnih zamjenica gotovo uvijek dostupni, uglavnom primjereni, točni i dostatni; no zapinju odgovori na pitanje zašto. U provedenom istraživanju u središtu je bila kvaliteta »pokrivenosti« nekih u Hrvatskoj poznatih leksičkih jedinica u različitim wikipedijama: u četiri jezika ili izdanja u regiji (hrvatski, bosanski, srpski, srpskohrvatski) i u četiri svjetska jezika (engleski, francuski, njemački i španjolski). Promatrana je zastupanost književnika i sportaša u izdanjima na tim jezicima. Nitko od promatranih književnika nema članak u svim jezicima/izdanjima. Uspoređujući jezike vidljivo je da naši autori gotovo i ne postoje u španjolskom i francuskom izdanju, a da je tek nešto bolja situacija s njemačkim. Zastupanost sportaša bila je bolja, gotovo svi se pojavljuju na odabranim svjetskim jezicima. Na kraju se postavlja nekoliko pitanja, npr. je li važnije pisati »za sebe«, dakle raditi na stvaranju što kvalitetnije enciklopedije namijenjene publici u Hrvatskoj, odnosno svima onima koji koriste hrvatski jezik, ili bi trebalo sustavno raditi na predstavljanju »naših« tema, bez obzira na to je li riječ o osobama ili tekstovima iz područja politike, povijesti ili (najšire shvaćeno) kulture i umjetnosti u izdanjima na drugim jezicima. Ako se slažemo u tome da ćemo dobiti relativno uspjele odgovore na pitanja tipa tko, što, gdje, kada, a mnogo manje uspjele na pitanja koja započinjemo s kako ili zašto, onda se time odgovara i na pitanje o ulozi online enciklopedija u transferu znanja. Vrijednost znanja sadržanog u odgovoru na pitanje kako ili zašto jest »dodana vrijednost« enciklopedije, ono po čemu se ona razlikuje od rječnika ili pretraživača.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Članci