Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad logikom i gnoseologijom

Autor(i)

  • Lino Veljak Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

princip identiteta, princip neproturječnosti, isključenje trećega, ontologija, gnoseologija, logika, ontologizam, gnoseologizam, logicizam, relativizam

Sažetak

Aristotelovi principi valjanoga mišljenja, koji su u prvom redu principi bitka, služe kao povod pitanju ima li ontologija primat nad gnoseologijom i logikom. U ovom se radu argumentira u prilog postavke prema kojoj ontologija, logika i gnoseologija (epistemologija) čine nerazdvojno jedinstvo korpusa teorijske filozofije, te da se samo posredstvom ustrajavanja na jedinstvu teorijske i praktičke filozofije mogu izbjeći zamke fragmentiranja filozofije, tendencije njezina marginaliziranja, kao i teror apsolutiziranoga relativizma.

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Članci