Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Časopis Studia lexicographica interdisciplinarni je časopis za leksikografiju i enciklopedistiku. Izlazi polugodišnje. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz humanističkih i društvenih područja, koji korespondiraju s leksikografijom i enciklopedistikom kao granama u sastavu informacijskoga znanstvenoga polja. Temeljni je smjer časopisa trojak: informacijsko znanstveno polje kao temelj organizacije znanja i podataka s naglaskom na prinosu leksikografiji i enciklopedistici; teorijski prinos leksikografiji i enciklopedistici kao zajedničkoj djelatnosti svih znanstvenih područja zastupljenih u leksikografskim i enciklopedijskim izdanjima; dokumentacijska istraživanja, napose arhivska i bibliografska, u svim društvenim i humanističkim područjima kao temelj leksikografske i enciklopedijske djelatnosti.

Časopis je dostupan na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - HRČAK i na Directory of Open Access Journals –DOAJ. Uvršten je u bazu podataka ERIH PLUS.

Kategorizacija: a2

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

Od 2016. radovi objavljeni u časopisu Studia lexicographica dostupni su pod licencijom Creative Commons: Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr)