Na Hergešićevu tragu – kako utvrditi tekstovne korpuse novijega hrvatskoga predinformatičkoga razdoblja?

  • Filip Hameršak Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ključne riječi: Ivo Hergešić, komparativna književnost, biografija, bibliografija, tekstovni korpus, Hrvatska

Sažetak

Povodom stogodišnjice rođenja Ive Hergešića (1904-1977) u radu se ukratko nastoji skrenuti pozornost na neke istraživačke postupke i pomagala za koje autor drži da se u hrvatskoj komparatistici i srodnim strukama dostatno ne rabe, a mogli bi pružiti solidniji temelj raznolikim pristupima. Osim na metodološkim pogledima samoga Hergešića, tekst počiva na višegodišnjem iskustvu autorskoga i redaktorskoga posla u uredništvu Hrvatskoga biografskoga leksikona Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Objavljeno
2013-11-15
Broj časopisa
Rubrika
Rasprave