Pogled u toponimiju Kotorskoga zaljeva

  • Domagoj Vidović Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Ključne riječi: toponimi, demografija, Kotor, Romani, Slaveni, Hrvati

Sažetak

U ovome se radu obrađuje petstotinjak toponima u Kotorskome zaljevu. U uvodnome se dijelu članka iznose temeljni povijesni i demografski podatci. U središnjemu se dijelu mjesni toponimi razvrstavaju prema motivaciji i s obzirom na jezično postanje. Motivacijski se toponimija Kotorskoga zaljeva izdvaja po iznadprosječnomu udjelu toponima antroponimskoga postanja te toponima uvjetovanih titularima crkava, među kojima se izdvaja toponim Sutorman (sanctus Romanus), prežitak rane romansko-slavenske simbioze.

Objavljeno
2019-10-10
Rubrika
Izvorni znanstveni rad