Metafore metaforâ ili pjesnička metafora u prijevodu

Autor(i)

  • Tea Rogić Musa Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Ključne riječi:

metafora, prijevod, konotacija, rekonstrukcija, integracija, čitatelj

Sažetak

Rad problematizira narav književnotekstualne komunikacije među dvama jezicima te mogućnosti razumijevanja i tumačenja figurativnih iskaza izvorno nastalih na stranome jeziku. Drugi jezik označuje i drugi kulturni i književni krug, koji čitatelj ne može rekonstruirati u kodu izvornoga govornika. Rad stoga ističe obilježja metafore koja su književnopovijesno formacijski i poetički presudna za artikulaciju - u drugome jeziku - ukupnoga smisla metaforičkoga iskaza u pjesničkom tekstu. Kao ključna poteškoća u prevođenju metaforički premreženih tekstova nadaje se opiranje figurativnog izraza prijenosu u nefigurativni jezik interpretacije, pri čem se izvorni govornik oslanja na opća mjesta imanentne književne kompetencije, što je recepcijski uvjet koji čitatelj neizvorni govornik u načelu nikada ne može doslovno rekonstruirati u vlastitu jezičnom kodu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-11-15

Broj časopisa

Rubrika

Članci