Mlakar, Mirko, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska